Ренесансов архитект от Северна Италия (1518-1580), Андреа