близко до натурализма течение в литературата през XIX век