Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
08.01.2020 13:05 мс Опера от Жул Масне Амадис
05.01.2020 20:51 атрацн Трипръстенен въглеводород (мед.) антрацен
05.01.2020 18:34 специален шев за ревери пикир
05.01.2020 18:32 в марка чешких лекотоварни автомобили авиа
05.01.2020 16:52 праа ремонт Поправка
05.01.2020 16:51 римски поет Пуника Италик Силий
05.01.2020 16:48 праа ремонт Поправка
05.01.2020 10:54 пита восък Сир
05.01.2020 10:03 м,с,к как се нарича отмяната СР? Ревокация
04.01.2020 20:41 ела островна държава в Централна Америка гренада
04.01.2020 12:16 т гладиатор, ръководител на робско въстание срещу Ри спартак
04.01.2020 12:14 д войскова единица взвод
04.01.2020 12:14 и гъвкава връв от кора на дървета лико
03.01.2020 17:33 и самодивско жито смин
03.01.2020 06:38 роман от марсел прево Девственият мъж
29.12.2019 16:06 И Млад и амбициозен специалист млад градски специалист