Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
12.03.2020 18:54 ОАА град в япония на о ХОНШУ оана
11.03.2020 14:23 гуеамаистра трилър на дейвид линч Гумена глава
11.03.2020 14:21 Апо Промяна на курса на паричната единица Ажио
11.03.2020 14:16 аела роман от Георги Караславов На село
10.03.2020 11:04 Ла Отделитна част от глава чесън Скилида
10.03.2020 11:03 онов Известен наш художник и аниматор Донев Доньо
10.03.2020 11:01 Ппк Вид ядлива гъба Пачи крак
10.03.2020 11:01 Ппк Вид ядлива гъба Пачи крак
10.03.2020 11:00 ю Конски ход Алюр
10.03.2020 10:42 Гоа Голяма пустиня в Азия Гоби
10.03.2020 10:40 ров Период на палезойската ера Ордовик
09.03.2020 18:57 бокако Българска народна пословица Бог високо цар далеко
09.03.2020 18:42 пноза световноизвестен холандски философ(1632-1677) Спиноза Бенедикт
09.03.2020 07:04 л Малкото име но българския писател Бай Ганьо Алеко Константинов
08.03.2020 17:49 И очно възпаление Ирит
08.03.2020 17:49 ар Галантен мъж Кавалер