Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
15.04.2019 08:18 афин Псевдоним на музиколога Андрей Стоянов(1890-1970) Андрей Анастасов Стоянов е български композитор, пианист, педагог, музикален теоретик и есеист. Използвал е псевдонимите Астин, Гражданин, Инсомнис, Insomnis.
14.04.2019 20:50 а Слава, успех лаври
14.04.2019 20:49 Печат за поставяне на дати датник
14.04.2019 20:49 Ет Човек с големи научни звания ерудит
12.04.2019 20:58 уредизагасененапожари уреди за гасене на пожари пожарогасители
11.04.2019 20:48 ипци сръбски кюфтета ущипци
11.04.2019 19:06 вятърътвечемии филм с килиън мърфи Вятърът в ечемичените ниви
10.04.2019 08:24 м шум, глъчка ГАМ
09.04.2019 11:47 Младнежененмъж Какво означава ерген
08.04.2019 13:40 еладив превъзходна степен в граматиката du4eto1 е прав, независимо от ника си.
06.04.2019 16:38 ени проява на природна сила явление
05.04.2019 10:31 Документ за изплатени суми Има документ, който се води "Сметка за изплатени суми" , но си нямам и идея дали имат това в предвид :))
31.03.2019 12:37 вина сорт краставици Левина
29.03.2019 10:41 нтаб Вид полумаймуни в Индия анатани
27.03.2019 22:48 ниго Герой на Г. Емар Иниго
22.03.2019 18:56 ипци сръбски кюфтета на скара Ущипци