Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
05.12.2018 20:46 индианско преносимо жилище типи
02.12.2018 21:29 ичкия какво означава ичкия? ракия
02.12.2018 21:28 Ул Конник с копие улан
02.12.2018 08:38 пътуване с много приключения одисея
01.12.2018 21:49 оатив Звателен падеж вокатив
27.11.2018 15:01 ЕМРЕ река в Германия емшер
27.11.2018 08:39 Заможен, охолен човек Буржоа
24.11.2018 23:17 5 Ескимоска шейна нарта
23.11.2018 18:33 оза млечна захар лактоза
22.11.2018 18:28 Именителенпадеж Граматика номинатив
19.11.2018 21:57 ка Декоративно стайно разстение с три букви юка
14.11.2018 21:00 дарак желязно бърдо със зъби не е чипкало а е чепкало
14.11.2018 20:58 дарак желязно бърдо със зъби ръчен уред със зъбци за влачене на вълна коноп чипкало
14.11.2018 20:51 анория болест неразрешим логически проблем
13.11.2018 19:52 оа Поема от А.дьо Вини ЕЛОА
12.11.2018 12:12 Рбусок Дума с 4 букви борсук