Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
07.02.2019 21:47 кле метал сьс златно покритие Кюлчето може да изцяло от злато.
07.02.2019 21:43 на Бивша японска марка камери Не е ли Коника бившата. Сега е към Минолта.
07.02.2019 21:40 Долначастотрамканаврата Долна част от рамка на врата Прагът не е ли част от пода?
07.02.2019 21:39 Френскиживописец(17711835) Френски художник(1841-1919) Интересна година: 18141.
07.02.2019 21:37 ОпераотджРосини Опера*от*дж.*Росини Уви, Севилският е. Идва от Севиля.
07.02.2019 17:33 КЦА Филм с Алек Болдуин Крадци от класа
07.02.2019 17:33 КЦА Филм с Алек Болдуин Крадци от класа
07.02.2019 09:53 Марканемскиавтомобили Културен човек интелигент-знаещ човек, шофиращ немски автомобил.
07.02.2019 09:52 ЧТВЕМ Стихосбирка от Рада Московска парчета от време
06.02.2019 18:45 а народ народност етнос
06.02.2019 18:45 а народ народност етнос
06.02.2019 18:27 иа невралгия на седалищния нерв ишиас
06.02.2019 18:26 Плодоватечност Плодова*течност сок
06.02.2019 18:26 Френскиживописец(17711835) Френски живописец(1771-1835) гро жан антоан
06.02.2019 18:04 ЖНАМАЙЧИНАСЕСТРА МъЖ*НА*МАЙЧИНА*СЕСТРА грешно прочетено-лея
06.02.2019 18:01 ОпераотджРосини Опера*от*дж.*Росини "Сивилският Бръснар", "Крадливата сврака"-Двете най-изв. опери на Росини.