Търсене на дума с 6 букви

Потребителят lady__23 търси 6 буквена дума

столицата на гана

аит
ОТГОВОРИ:

haidukpikaso: Столицата на Гана е Акра