Търсене на дума с 3 букви

Потребителят BayStavri търси 3 буквена дума

име на река Урал до 1775 година

к
ОТГОВОРИ:

BayStavri: яик