Търсене на дума с 4 букви

Потребителят НИНА57 търси 4 буквена дума

отпечатък върху медна плоча

БУКВИ:

аи
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: лавис