Търсене на дума с 4 букви

Потребителят pette търси 4 буквена дума

човек без титла,който подражава на аристократите

БУКВИ:

но
ОТГОВОРИ:

du4eto1: сноб

fani1014: сноб