Търсене на дума с 32 букви

Потребителят mucito_pi търси 32 буквена дума

Мамино детенце

БУКВИ:

Геройотповесттамаминодетенце
ОТГОВОРИ:

dobromir83: Думата с 32 букви ли? Николчо, Неновица, Иван Нищото, Нено