Търсене на дума с 6 букви

Потребителят bullmak търси 6 буквена дума

теглилка с блюда

БУКВИ:

алана
ОТГОВОРИ:

du4eto1: паланца