Търсене на дума с 5 букви

Потребителят Lili_M.M15 търси 5 буквена дума

Античен глинен съд за благоволни масла

БУКВИ:

т
ОТГОВОРИ:

du4eto1: лекит