Търсене на дума с 17 букви

Потребителят Lili_M.M15 търси 17 буквена дума

Опера от Рихард Щраус

БУКВИ:

квл
ОТГОВОРИ:

du4eto1: Кавалерът на розата