Търсене на дума с 4 букви

Потребителят Lili_M.M15 търси 4 буквена дума

Риба от рода на Есетрата?

БУКВИ:

в
ОТГОВОРИ:

du4eto1: чига