Търсене на дума с 11 букви

Потребителят jananik търси 11 буквена дума

вид четириъгълник

БУКВИ:

–––дра–атер
ОТГОВОРИ:

jananik: квадра-атер