Търсене на дума с 5 букви

Потребителят jokojoko2 търси 5 буквена дума

Голям метеорит

БУКВИ:

*о*и*
ОТГОВОРИ:

du4eto1: болид