Търсене на дума с 8 букви

Потребителят даника търси 8 буквена дума

лепорелото на растителните и животински храни

БУКВИ:

лепорело
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: лепорело-действащо лице от операта "Дон Жуан" на Моцарт.