Търсене на дума с 5 букви

Потребителят sweet_natalka_malka търси 5 буквена дума

вид билка, кукувичи сълзи

БУКВИ:

алеп
ОТГОВОРИ:

Sillefterova: салеп