Търсене на дума с 5 букви

Потребителят svetkris търси 5 буквена дума

един от първите компютри

еак
ОТГОВОРИ:

Sillefterova: ениак