Търсене на дума с 6 букви

Потребителят boryana търси 6 буквена дума

калем за конци на шевна машина

БУКВИ:

ОТГОВОРИ:

xakepxakep: http://rechnik.info/%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0

vandaik: Шпулка - калем за конци на шевна машина