Търсене на дума с 9 букви

Потребителят fani1014 търси 9 буквена дума

български публицист и журналист 1921 1987

БУКВИ:

соломонов
ОТГОВОРИ:

fani1014: изидор несим завеждащ икономическия отдел на в отечествен фронт