Търсене на дума с 5 букви

Потребителят ana_lia94 търси 5 буквена дума

разклащане на земята при земетресение

БУКВИ:

а
ОТГОВОРИ:

fani1014: земетръс