Търсене на дума с 5 букви

Потребителят Чоко търси 5 буквена дума

желязно бърдо със зъби

БУКВИ:

дарак
ОТГОВОРИ:

fani1014: ръчен уред със зъбци за влачене на вълна коноп чипкало

fani1014: не е чипкало а е чепкало