Търсене на дума с 6 букви

Потребителят borislav2255 търси 6 буквена дума

уред за размножаване на ръкописи

БУКВИ:

атор
ОТГОВОРИ:

du4eto1: ротатор?