Търсене на дума с 3 букви

Потребителят Едаа търси 3 буквена дума

вид трева разпространена в полупустините

БУКВИ:

ин
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: ичу-жилава трева в Андите, подходяща за покрив на постройка.