Търсене на дума с 5 букви

Потребителят sandrinio търси 5 буквена дума

Лъскав плат

БУКВИ:

Глае
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: гласе-тънък, лъскав, копринен плат