Търсене на дума с 3 букви

Потребителят Kozirog търси 3 буквена дума

Митичен шумерски водоносец

БУКВИ:

Аи
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: АДАД/или АДУ/-Шумерски бог на бурите, гръмотевиците, дъжда, т.е. на времето.

fani1014: адад шумерски бог на бурите