Търсене на дума с 8 букви

Потребителят svetoslava.gatovska търси 8 буквена дума

сричкова писменост

БУКВИ:

катагана
ОТГОВОРИ:

xakepxakep: Катакана е правилно. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB:Xakepxakep