Търсене на дума с 19 букви

Потребителят Vankotoo търси 19 буквена дума

Опера*от*дж.*Росини

БУКВИ:

ОпераотджРосини
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: "Сивилският Бръснар", "Крадливата сврака"-Двете най-изв. опери на Росини.

xakepxakep: Уви, Севилският е. Идва от Севиля.