Търсене на дума с 5 букви

Потребителят ven_tz търси 5 буквена дума

Псевдоним на музиколога Андрей Стоянов(1890-1970)

БУКВИ:

афин
ОТГОВОРИ:

vandaik: Андрей Анастасов Стоянов е български композитор, пианист, педагог, музикален теоретик и есеист. Използвал е псевдонимите Астин, Гражданин, Инсомнис, Insomnis.