Търсене на дума с 5 букви

Потребителят РоСиТо търси 5 буквена дума

Заоблен покрив, свод

БУКВИ:

Ап
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: купол