Търсене на дума с 6 букви

Потребителят miro9629 търси 6 буквена дума

Алкалоид в теменугата

БУКВИ:

О
ОТГОВОРИ:

svetoslava.gatovska: виолин

xakepxakep: Имената на много алкалоиди се образуват от латинското родово наименование на съответния вид. Теменугата е Viola.

svetoslava.gatovska: УВИ, ПАК СИ ПРАВ.VIOLA=ЦИГУЛКА И МОЖЕ БИ, СЪДЪРЖАЩА АЛКАЛОИДА ПОДРЪКИН. ДАЙ ПЕТ.