Търсене на дума с 5 букви

Потребителят fani1014 търси 5 буквена дума

носеща греда в минна шахта

БУКВИ:

осам
ОТГОВОРИ:

akapo: носам