Търсене на дума с 5 букви

Потребителят lld търси 5 буквена дума

дъсчена ограда на каруца

БУКВИ:

ааа
ОТГОВОРИ:

fani1014: араба

АниТБ: Каната