Търсене на дума с 10 букви

Потребителят Valkostad търси 10 буквена дума

Човек,който си говори с телевизор

БУКВИ:

шфи
ОТГОВОРИ:

fani1014: шизофреник