Търсене на дума с 20 букви

Потребителят Pavel Biserov Todorov търси 20 буквена дума

Народна пословица

БУКВИ:

ИЛЦИЕСИБРОТНТсен
ОТГОВОРИ:

fani1014: пилците се броят на есен