Търсене на дума с 6 букви

Потребителят vladil търси 6 буквена дума

река в стара планина

БУКВИ:

иима
ОТГОВОРИ:

fani1014: видима