Търсене на дума с 13 букви

Потребителят teodorBG търси 13 буквена дума

Какво е значението на тази дума?

БУКВИ:

балнеолечение
ОТГОВОРИ:

fani1014: лечение с естествени минерални води и лечебна кал