Търсене на дума с 1 букви

Потребителят NexusPlexus търси 1 буквена дума

ученик матрос

БУКВИ:

а
ОТГОВОРИ:

vandaik: Юнга - Ученик матрос ( нем. Junge - момче )