Търсене на дума с 7 букви

Потребителят miro9629 търси 7 буквена дума

Отсечено, отривисто изпълнение на тонове?

БУКВИ:

такао
ОТГОВОРИ:

akapo: стакато