Търсене на дума с 6 букви

Потребителят fani1014 търси 6 буквена дума

латински писател 570 630

БУКВИ:

зидо
ОТГОВОРИ:

vandaik: Исидор - Исидор Пелусиотски известен и като Исидор Пелусиот (ок. 360 – ок.435 г.) е един от Отците на Църквата, теолог, автор на богословски съчинения.