Търсене на дума с 16 букви

Потребителят Стефанка търси 16 буквена дума

Как се нарича именителния падеж?

БУКВИ:

именителенпадеж
ОТГОВОРИ:

vandaik: Номинатив - именителен падеж (на латински: casus nominativus).