Търсене на дума с 19 букви

Потребителят sibelmodelka търси 19 буквена дума

Българска народна пословица

БУКВИ:

бокако
ОТГОВОРИ:

fani1014: Бог високо цар далеко