Търсене на дума с 2 букви

Потребителят cecko7979 търси 2 буквена дума

цев за навиване на нишки

БУКВИ:

ау
ОТГОВОРИ:

akapo: Масур