Търсене на дума с 5 букви

Потребителят akapo търси 5 буквена дума

събор

БУКВИ:

търла
ОТГОВОРИ:

fani1014: Изписва се като тарло това е традиционен русенски панаир Думата има турски произход което означава нива

fani1014: търла или тарла