Търсене на дума с 6 букви

Потребителят fani1014 търси 6 буквена дума

Кое е вярното историческа творба на Катон Начала и

БУКВИ:

начал
ОТГОВОРИ:

akapo: Начала