Търсене на дума с 5 букви

Потребителят Himtrup търси 5 буквена дума

Град в Германия

БУКВИ:

вер
ОТГОВОРИ:

Солидус: Абвер