Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
10.11.2019 18:20 Наш планински град 1
10.11.2019 18:19 и Наш планински град 1
10.11.2019 18:15 диатару Филм от САЩ с Мерил Стрийп 1
10.11.2019 18:13 диатаруа Филм от САЩ с Мерил Стрийп 1
10.11.2019 18:12 диатаруа Филм от САЩ с Мерил Стрийп 1
10.11.2019 18:10 диатаруа Филм от САЩ 0
10.11.2019 18:04 камила Как се нарича едногърба камила 1
09.11.2019 20:50 Народно вълнение, бунт 1
09.11.2019 20:46 Френска титла, херцог 1
09.11.2019 08:36 аататор военачалник в средновековна бълтария 1
07.11.2019 21:09 Фина памучна тъкан за бельо 1
07.11.2019 21:07 Финапамучнатъканзабельо ..... 1
06.11.2019 23:25 усо Корито на река 1
06.11.2019 23:21 усо Корито на река 1
04.11.2019 21:50 сдри град в индия 1
04.11.2019 17:30 ендоп енд п 1