Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
12.07.2019 22:57 тлах Град в САЩ 1
11.07.2019 18:38 ри корейска династия 0
11.07.2019 18:37 ни корейска династия 0
11.07.2019 18:36 уиг популярен анимационен герой 1
11.07.2019 18:34 аи село в южна българия 1
11.07.2019 10:34 анимо село в южна България 0
10.07.2019 18:39 акл град в казахстан 1
10.07.2019 18:38 скет компютърен термин 1
10.07.2019 17:22 тр река в испания 1
09.07.2019 01:43 Лко Проводяща тъкан на растение 1
08.07.2019 19:54 л част от улица 0
08.07.2019 16:52 жн град във франция 1
08.07.2019 16:51 лли композитор 1
08.07.2019 02:15 пцтиеан кръстословица 0
07.07.2019 09:39 Тенкетлато Опера от Вагнер 0
05.07.2019 16:17 т предмет на разговор 1