Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
09.05.2019 12:54 лятнашапкаспериферия ан 1
09.05.2019 09:56 Уредзаизмерваненареченодъно Уред за измерване на речено дъно 0
08.05.2019 14:40 квант с какво свързвате думата 1
08.05.2019 14:39 псраффпиу създаване на дума 0
07.05.2019 12:16 ааа дъсчена ограда на каруца 2
07.05.2019 12:08 Енг тропически дърво 1
05.05.2019 19:23 алуви наносна почва глина пясък 1
30.04.2019 14:17 рома вариант на стила рококо 1
29.04.2019 11:53 ъти блатно високо растение 1
28.04.2019 19:19 Суровина за помада 1
28.04.2019 19:17 Медицинска вода 0
20.04.2019 23:18 ъ Английски рок певец от Дийп Пърпъл 1
20.04.2019 14:26 ис американска рокгрупа 1
20.04.2019 14:22 реер машина за почистване на семена от плевели 1
18.04.2019 17:23 ка Светското име на папа йоан 1
14.04.2019 20:45 а Слава, успех 1