Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
18.03.2019 13:37 фланг фланг 1
17.03.2019 17:44 леткчен Драма с джак никълсън 1
17.03.2019 14:34 АРАТСИНбагрилновещество думата е от кръстословица. 0
15.03.2019 21:03 А Избухливо вещество 1
15.03.2019 14:24 ииий химичен елемент, метал 1
15.03.2019 14:13 лa буза страна 1
15.03.2019 14:12 la буза страна 1
14.03.2019 12:51 ас финансово състояние на фирма 2
11.03.2019 18:26 мачкакам Нещо от азия 1
09.03.2019 22:05 църковнопроклятие църковно*проклятие 1
06.03.2019 20:08 динщувчки тв игра по нова телевизия 1
05.03.2019 15:20 О Алкалоид в теменугата 3
04.03.2019 09:20 Ап Заоблен покрив, свод 1
03.03.2019 21:37 афин Псевдоним на музиколога Андрей Стоянов(1890-1970) 1
03.03.2019 14:45 Е град в Белгия 1
27.02.2019 12:13 ирданв герой на л стрелков от пиесата атестация 1